English version below

Villkor

Innan du anmäler dig till våra tränarkurser är det viktigt att du läst igenom och godkänt dessa villkor.

Försäkringar

Du ansvarar själv för att du har erforderliga sak och personförsäkringar under coachkursen. 

Om kursen ställs in

I händelse av att kursen ställs på initiativ av CoachenEvents återbetalas hela beloppet. Inga ytterligare anspråk kan ställas på CoachenEvents. Måste en resa ställas in ska resenären ha besked senast 20 dagar innan avresa.

Boende och Transfers

Du ansvarar själv för all kontakt och ekonomiska överenskommelser med hotellet.

Avbokning

Om du ångrat dig och vill avboka kursen gäller följande

Reklamation

Minsta antal deltagare

Åldersgräns


English

Before you sign up for our coaching courses, it is important that you read through and accept these terms.

Insurance

You are responsible for ensuring that you have the necessary things and personal insurance during the coaching course.

If the course is canceled

Accomomdation and Transfers

You are responsible for all contact and financial agreements with hotels.

Cancellation

If you have regretted and want to cancel courses, the following applies

Complaints

Minimum number of participants

Age limit